WEB DEVELOPER บริการ ดูแล, ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บไซต์ การปรับปรุงระบบข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่อัพเดทอยู่เสมอๆ

เหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่มีเวลาในการดูแลอัพเดทข้อมูลภายในเว็บไซต์ของตนเอง, หรือเจ้าของเว็บที่ต้องการมีผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแลระบบเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับเปลี่ยน / ออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ (New! Template)

รายการ
รายละเอียด
หน้า
ราคาเริ่มต้น
1
บริการออกแบบดีไซน์หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดด้วยทีมงานออกแบบมืออาชีพ
xx
5,000.-

NOTE: การออกแบบดีไซน์แต่ละครั้ง จำเป็นต้องดูเงื่อนไขการออกแบบว่าจะทำตรงไหนให้ใหม่ได้บ้าง เพราะบางเว็บไซต์ที่ให้ออกแบบใหม่ อาจจะเป็นเว็บสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นๆ อยู่

บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ (รายครั้ง)

รายการ
รายละเอียด
หน้า
ราคา
1
เพิ่มหน้าข้อมูลไม่เกิน A4 (No flash) (ข้อความ/รูปภาพ ไม่เกิน 10 รูป)
1
1,000.-
2
อัพเดทข้อมูลไม่เกิน A4 (No flash) (ข้อความ/รูปภาพ ไม่เกิน 10 รูป)
1
500.-

การพัฒนาเว็บไซต์ การปรับปรุงระบบข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่อัพเดทอยู่เสมอๆ

เหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่มีเวลาในการดูแลอัพเดทข้อมูลภายในเว็บไซต์ของตนเอง, หรือเจ้าของเว็บที่ต้องการมีผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแลระบบเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ / สินค้า / โปรโมชั่น (รายเดือน)

รายการ
รายละเอียด
เดือน
ราคา
1
ดูแล/แก้ไข/อัพเดทข้อมูลไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน
1
3,000.-
2
ดูแล/แก้ไข/อัพเดทข้อมูลไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน
3
6,000.-
3
ดูแล/แก้ไข/อัพเดทข้อมูลไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน
6
9,000.-
4
ดูแล/แก้ไข/อัพเดทข้อมูลไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน
(ออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ ลด 15% เฉพาะราคาดีไซน์)
12
12,000.-

NOTE: ข้อมูลรูปภาพโดยเจ้าของเว็บไซต์ เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ไม่ขอรับผิดชอบใดๆในลิขสิทธิ์รูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์ของคุณ

การพัฒนาเว็บไซต์ การปรับปรุงระบบข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่อัพเดทอยู่เสมอๆ

เหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่มีเวลาในการดูแลอัพเดทข้อมูลภายในเว็บไซต์ของตนเอง, หรือเจ้าของเว็บที่ต้องการมีผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแลระบบเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ / สินค้า / โปรโมชั่น (เหมือนเป็นพนักงานส่วนตัว)

รายการ
รายละเอียด
เดือน
ราคา
1
พนักงานดูแลเว็บไซต์คอยอัพเดทข้อมูลของเว็บไซต์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
1
5,000.-

NOTE: ข้อมูลรูปภาพโดยเจ้าของเว็บไซต์ เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ไม่ขอรับผิดชอบใดๆในลิขสิทธิ์รูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์ของคุณ

01. บริการดูแล/แก้ไข/อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา (ในหน้าเว็บที่มีอยู่แล้ว)
02. เปลี่ยนแปลง รูปภาพ ในหน้าเว็บ (รูปภาพและเนื้อหาที่จัดให้โดยคุณ)
03. เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชั่น (แบนเนอร์ คำอธิบาย ฯลฯ)
04. ใน 1 ครั้ง จำกัดไม่เกิน 1 หน้า (หน้ากระดาษ A4) ไม่เกิน 10 รูป (รูปสินค้าหรือรูปที่เกียวข้องกับเนื้อหา)
05. กรณีเป็นกราฟฟิคเป็น แบนเนอร์โปรโมชั่น ใน 1 ครั้ง จำกัดไม่เกิน 3 รูปแบนเนอร์โปรโมชั่น
05. สามารถเพิ่มวีดีโอคลิบ (Youtube) ใน 1 ครั้ง จำกัดไม่เกิน 3 วีดีโอคลิบ
06. หากมีการเพิ่มข้อมูลเกินที่กำหนดไว้ ( 1 หน้าเท่ากับหน้ากระดาษ A4 1 หน้า ), จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหน้าละ 500 บาท/ครั้ง
07. หากมีการเพิ่มรูปแบนเนอร์โปรโมชั่นเกินที่กำหนดไว้ ( 1 รูปแบนเนอร์โปรโมชั่น ), จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรูปละ 500 บาท/ครั้ง
08. หากมีการเพิ่มวีดีโอ (Youtube) เกินที่กำหนดไว้ ( 1 วีดีโอ (Youtube) ), จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมวีดีโอละ 500 บาท/ครั้ง
09. จะไม่มีการอัพเดทใน 1 ครั้งเกินกว่าที่กำหนดไว้ก่อน คือ จะไม่อัพเดทให้เสร็จทีเดียว 4 ครั้งตามสิทธิ์
      (เพราะอาจจะอัพเดทให้เสร็จไม่ทัน) ควรจะเว้นระยะตามความเหมาะสมของเนื้อหาหรือรอจนกว่าจะอัพเดทครั้งแรกให้เสร็จก่อน

NOTE:

:: กรณี 1 เดือนไม่มีการอัพเดทข้อมูลหรืออัพเดทไม่ถึงจำนวนครั้งที่กำหนดไว้จะไม่มีการรวมยอดไปไว้เดือนหน้า

:: การทำสัญญาหรือต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเสมอ เช่น ดูแลรายปี จะต้องจ่ายก่อน 12,000 บาท
   และจะจ่ายอีกก็ตอนต่อสัญญาในปีหน้า

:: การจัดส่งข้อมูลทาง Email, SMS, หรือโทร 083-886-0916, 090-9100-229
   (ในวันและเวลาทำงานเวลาราชการ 09.30-15.30 น.)

:: เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   จะยึดเงื่อนไขจากหน้าเว็บเป็นหลักน่ะครับ

ทำไมต้องมีคนดูแลเว็บไซต์!

พัฒนาเว็บไซต์, ปรับปรุงเว็บไซต์, เพิ่มหน้าเว็บไซต์, บริการดูแลเว็บไซต์, อัพเดทข้อมูล, เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเว็บไซต์

1. เหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลเว็บไซต์
2. เพื่อทำให้เว็บไซต์มีความทันสมัยอยู่เสมอๆ ไม่น่าเบื่อในทุกครั้งที่มีการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์
3. เพื่อจัดการหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบที่คุณต้องการโดยคุณไม่ต้องลงมือทำเองเพราะคุณมีทีมงานมืออาชีพอย่างเราคอยช่วยเหลือและลงมือทำให้คุณเอง
4. คุณมั่นใจได้ว่าเรื่องเว็บไซต์ทั้งหมดมีทีมงานมืออาชีพอย่างทีมงานเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม คอยดูแลอยู่
5. ทีมงานเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีแม้เราไม่ไช่บริษัทใหญ่โตแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลงานและดูแลงานอย่างดีที่สุดไม่แตกต่างจากบริษัท
6. เข้าถึงตัว ทีมงานเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ได้โดยตรงได้เลย เพราะเรามีเวลาให้คุณแน่นอน

NOTE: ข้อมูลรูปภาพโดยเจ้าของเว็บไซต์ เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ไม่ขอรับผิดชอบใดๆในลิขสิทธิ์รูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์ของคุณ

คำตอบ @ ผู้ใช้บริการ ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ใช้บริการของเรา..

 • customer

  ตั้งแต่มีเว็บไซต์มาทำให้ เอเมดคลินิกมีคนรู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ คลินิกชั้นนำต่างๆ ต้องขอบคุณเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ครับ...
    25-Jan-2012 Amed Clinic

 • customer

  ดีไซน์เว็บไซต์อย่างมืออาชีพจริงๆ โดนใจมากครับ งามเสร็จเร็วตรงเวลาที่กำหนด...
    20-jan-2012 Dermalink

 • customer

  เว็บไซต์ทำให้มีลูกค้ามากขึ้นเป็น 100% เลย ต้องขอบคุณ คุณดาว (เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม) ที่ทำเว็บไซต์ได้ตรงใจผมจริงๆ...
    18-Jan-2012 ขายรถป๊อป

 • customer

  ทำเว็บไซต์กับเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ราคาถูกมากๆค่ะ เจ้าของเว็บใจดีมากๆค่ะ ออกแบบเว็บไซต์ได้สวยกว่า บริษัทที่ราคาแพงๆ อีกค่ะ...
    23-Dec-2011 Subsiri

 • customer

  ทำเว็บไซต์ด้วย ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติด Google ด้วยราคาไม่แพงเลย คิย์เวิร์ดติดหน้าแรก ตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยเจ๋งจริงๆ
    4-Sep-2011 Pruttiruj

 • customer

  ขอบคุณเว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม ค่ะ เว็บไซต์ถูกใจมากค่ะ...
    15-Jun-2011 BK GROUP

Portfolio ออกแบบเว็บไซต์ผลงานบางส่วนจาก เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม..

WEB FOR DESIGN เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม

เรียกใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติด Google, ทำ SEO, กับเว็บไซต์เพื่อการออกแบบ หรือ เว็บฟอร์ดีไซน์ ดอทคอม (WEB FOR DESIGN) ที่มีผลงานการันตีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์มากกว่าระยะเวลา 5 ปีเต็ม เราพร้อมจะดูแลคุณ 24 ชั่วโมง